Формите

https://www.youtube.com/watch?v=1XUTU19hGZw&list=PLnmXxUHUZG2_EHdEWgtPNJksj57vxkTvT&index=6 – кръг, триъгълник, квадрат

https://www.youtube.com/watch?v=8KyMD2cybJc&list=PLnmXxUHUZG2_EHdEWgtPNJksj57vxkTvT&index=4 – правоъгълник, ромб, трапец

https://logopedico.com/kak-decata-uchat/formite/?fbclid=IwAR2_9A0Rd2_aBkRnf04NpXxxG4LRlk_pTg5ytnCFARVIS0R3oqW3tdZmWUo  - възприятие за форма

Математика

https://ucha.se/watch/3689/chislata-do-5-sravnyavane - числата до 5

https://www.youtube.com/watch?v=KqmlQFdSTiM&list=PLnmXxUHUZG2_EHdEWgtPNJksj57vxkTvT&index=3 – броене до 5

https://www.youtube.com/watch?v=sYuLJtzKTx4&list=PLnmXxUHUZG2_EHdEWgtPNJksj57vxkTvT&index=1 събиране до 10

https://www.youtube.com/watch?v=i3ErDr4jFPM - таблично умножение

https://playmathematics.com/bg/comparing-numbers-to-10-20-100-practice/?fbclid=IwAR1h8OHemP6ulUfCiE0oHbOwpkHvceAZLv3m-F2CgRFwYvhPieoq_ef_3DQ  - сравнение на числа

Бглгарски език

https://abv.lamez.org/?fbclid=IwAR239LgoptqTB2rJl7b2FuY5Q1tMXdcsA8Y06qJuLtY0uDbS4uJR42Khkug  - АЗ буката  в 3 D

https://pretvoritel.com/making-up-words-out-of-the-syllables/?fbclid=IwAR335ZnIL9WHu2zNotqij2tDonLRIcwlXAnz250SkFEhRWKfPP6sw6thnTE - сричките

https://wordwall.net/resource/975073/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d0%b3%d0%bb%d0%b0%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bf%d0%be-%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%b8  - глаголите

https://logopedico.com/prilagatelno-ime/?fbclid=IwAR1_Lm_zwc1D9H5YiKJ9Y5ABXamwRpd6B-SwV26X2n3WNXxpDi7NCQFf3dc  - прилагателно име

Цветовете

https://www.youtube.com/watch?v=hjswb6xnHdw&list=PLnmXxUHUZG2_EHdEWgtPNJksj57vxkTvT&index=5