За ученици със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални учебни програми в училища в системата на училищното образование (публ. 11.05.2021 г.)

pdffМетодическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание за началния етап за ученици със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални учебни програми в училища в системата на училищното образование (публ. 11.05.2021 г.)

pdffМетодическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание за прогимназиалния етап за ученици със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални учебни програми в училища в системата на училищното образование (публ. 11.05.2021 г.)

pdffМетодическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание за първия гимназиален етап за ученици със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални учебни програми в училища в системата на училищното образование (публ. 11.05.2021 г.)

pdffУчебно помагало за началния етап за ученици със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални учебни програми в училища в системата на училищното образование (публ. 11.05.2021 г.)

pdffУчебно помагало за прогимназиалния етап за ученици със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални учебни програми в училища в системата на училищното образование (публ. 11.05.2021 г.)

pdffУчебно помагало за първи гимназиален етап за ученици със специални образователни потребности, които се обучават по индивидуални учебни програми в училища в системата на училищното образование (публ. 11.05.2021 г.)


За обучението на ученици със специални образователни потребности в центрове за специална образователна подкрепа (публ. 11.05.2021 г.)

pdffМетодическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание за I – IV клас за обучението на ученици със специални образователни потребности в центрове за специална образователна подкрепа (публ. 11.05.2021 г.)

pdffМетодическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание за V – VII клас за обучението на ученици със специални образователни потребности в центрове за специална образователна подкрепа (публ. 11.05.2021 г.)

pdffМетодическо ръководство за адаптиране на учебното съдържание за VIII – X клас за обучението на ученици със специални образователни потребности в центрове за специална образователна подкрепа (публ. 11.05.2021 г.)

pdffУчебно помагало за I - IV клас за обучението на ученици със специални образователни потребности в центрове за специална образователна подкрепа  (публ. 11.05.2021 г.)

pdffУчебно помагало за V – VII клас за обучението на ученици със специални образователни потребности в центрове за специална образователна подкрепа  (публ. 11.05.2021 г.)

pdffУчебно помагало за първи гимназиален етап за обучението на ученици със специални образователни потребности в центрове за специална образователна подкрепа (публ. 11.05.2021 г., акт. 12.05.2021 г.)