АКТУАЛНО


28 page 001

свали в PDF формат:

pdficon


ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС 

Уважаеми учители,  

       Приемете моите най - искрени и сърдечни поздравления по случай 15 септември! Това е денят, в който всички ние, учители, ученици и родители с трепет и вълнуващи мигове посрещаме началото на една предизвикателна и по-различна учебна година за всички. Училището е един неизчерпаем източник на познания, сила и авторитет. Поддържайки огъня на познанието през годините, със своята магнетична сила то е успяло да превърне всеки един от нас в образован гражданин на Обединена Европа!

         Скъпи учители, на Вас от сърце желая с творческо дръзновение и неспирен устрем да надграждате храма на познанието и да пазите богатството на българското училище - неговите възпитаници! Желая Ви здраве, духовни сили и упоритост, за да преодолявате трудностите с лекота и да получите заслуженото удовлетворение от добре свършената работа! Няма по-ценен дар за труда Ви от успехите и постиженията на Вашите ученици! Стремежът на всички нас, силната мотивация, всеотдайността и неуморният труд на българския учител е насочен към осигуряване на качествено приобщаващо образование на децата ни. Нашата благородна професия е мисия, защото освен знания и умения, формираме нравствени ценности у младото поколение и възвишени добродетели!  

 Скъпи ученици,  

         Пожелавам Ви една истинска, предизвикателна и успешна учебна година! Година, през която да откриете още много нови, любопитни и интересни неща, свързани със заобикалящия ни свят! Доверявайте се на Вашите учители, защото те са хората, които Ви подкрепят  да преодолеете трудностите в живота и ще Ви помогнат да станете не само по-образовани, но и по-добри граждани на България! Вярвайте в себе си, бъдете упорити и всеотдайни, добри и сърдечни, за да имате достатъчно сили за реализиране на всяка мечта! Новите предизвикателства в образованието приемете като условие за проява на Вашата воля и упоритост, на жаждата Ви за нови знания. Имате подкрепата на Вашите учители!Пазете завоюваните традиции на Вашето училище! Проявявайте старание и упоритост, за да се множат успехите, почитайте всеотдайността на своите преподаватели! Следвайте мечтите си, вървете смело напред и решително по пътя на познанието! Животът е вечна борба! Не се страхувайте от трудностите, а ги побеждавайте с ум и разум! 

 Скъпи родители!  

         Със задоволство изказвам истинска благодарност за подкрепата, която ни указахте в процеса на електронно обучение от разстояние на Вашите деца. Съвместните ни усилия трябва да са насочени към неспирно търсене и новаторски устрем по пътя на новите предизвикателства! Доверете ни се и разчитайте на нас! Ние ще направим най-доброто за децата Ви, за да се чувстват сигурни в училище и да се реализират успешно в живота!  

 Честит празник и на добър час!

 

 ДИАНА БОЖИНОВА 

Директор на РЦПППО-област Монтана 


Уважаеми колеги, тази година в условията на извънредно положение, изолирани един от друг, нека отново бъдем заедно и да покажем, че българският дух е несломим. Призоваваме Ви на 24 МАЙ точно в 12.00ч. В домовете ни да прозвучи химнът " Върви, народе възродени", да издигнем българския национален флаг във всеки дом на наш ученик или учител или да окичим балканите си с балони- бели, зелени, червени.

Нека почувстваме празника със сърцето си!!!

Инициатива виртуална книга „Азбука на добротата”


Ресурсният център е създаден със Заповед № РД14-180/13.09.2006г. на Министъра на образованието и науката доц. д-р Даниел Вълчев. Центърът е със статут на държавно обслужващо звено към Министерството на образованието и науката.

       На основание чл.50 от Закона за предучилищното и училищното образование, обн. ДВ, бр.79 от 13.10.2015 г., в сила от 01.08.2016 г. и Заповед №РД–14-160/19.08.2016г. на Министъра на образованието и науката, Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е със статут на специализирано обслужващо звено в системата на предучилищното и училищното образование със седалище и адрес на управление ул. “Неофит Бозвели” №22А  / сградата на Професионална гимназия по техника и електротехника „ Христо Ботев”- гр. Монтана/.

Регионалният център реализира дейността си на  областно ниво в съответствие с държавната интеграционна политика за подкрепа на процеса на приобщаващото образование. Дейността на Регионалния център е свързана и с квалификацията на педагогическите специалисти, организационното и методическо подпомагане на детските градини и училища в област Монтана.      

      Съгласно Списък-Образец 3 утвърдената численост на персонала за учебната  2018/2019 е 25 щатни бройки. Екипът се състои от категория персонал с педагогически функции - 1 Директор, 1 главен учител ресурсен, 8 старши учители ресурсни,3 учители ресурсни, 3 логопеди, 1 старши учител на деца с нарушено зрение, 1 рехабилитатор на слуха и говора, 3 психолози, 1 ерготерапевт, 1 главен счетоводител, 0,5 щатна бройка касиер-домакин технически изпълнител, 1 шофьор, 0,5 щатна бройка чистач в Административен център Монтана.   

Със Заповед на Министъра на образованието и науката от  19.09.2006г. за Директор на РЦПИОВДУСОП- Монтана е назначена г-жа Диана Божинова.

rc0001

Равноправното членство на България в Европейския съюз изисква да се осигури  равен достъп на всички деца до подходящото за тях образование и качествено образование. Приобщаващото образование е процес, при който детето независимо от увреждането е приобщено към обща образователна среда с цел формиране на пълноценна социална реализация на учениковата личност.