remote

Във връзка с обявеното извънредно положение в нашата страна РЦПППО- област Монтана въведе дистанционна форма на допълнителна подкрепа за личностно развитие. Нашите специалисти- ресурсни учители, логопеди, психолози, рехабилитатор на слуха и говора, учител на деца с нарушено зрение, ерготерапевт и сензорен ко-терапевт ще работят онлайн по план-графици за работа в условията на дистанционна подкрепа. Ще се използват информационни ресурси като видео уроци, facebook messinger, вайбър, скайп, създаване на групи за консултиране във facebook, консултации по телефон и др. Призоваваме родителите на децата и учениците да ни подкрепят. БЪДЕТЕ ЖИВИ И ЗДРАВИ!!!