ergor

Ерготерапевт

Ерготерапията  подпомага  цялостното развитие на децата. Формира  умения, затвърдява навици за самообслужване, тренира сензорните стимули, способства адаптирането на средата към нуждите на децата. Ерготерапевтичните програми изграждат вътрешна мотивация, активност и максимално възможна самостоятелност. Подобрява се качеството на живот на индивида, постига се чувството на здраве и благополучие. В края на ерготерапевтичните сесии се наблюдава оптимизиране на дейността, базирана на дейностния подход към всеки клиент. Постигането на желаните терапевтични ефекти е съвкупност от индивидуално-личностовите и професионални умения между терапевта и клиента.           

Ерготерапевтите могат да работят с деца по много различни видове дейности. Ето няколко примера:

- самостоятелно обслужване или дейности от ежедневието (миене на зъби, сгъване на дрехи, използване на прибори за хранене); 

- координация око-ръка (писане на дъската в класната стая, преписване в бележник на това, което учителят пише на дъската); 

- фина моторика (държане и контролиране на молив, използване на ножици); 
- глобална моторика (скачане, катерене, навеждане, повдигане, цялостна стабилност на горната част на тялото)

Ерготерапията има много предимства за децата. И колкото по-рано се започне работа с ерготерапевт, толкова по-ефективна ще бъде тя. Някои деца се научават да се концентрират по-добре и да завършват работата си с повече успехи, докато други изграждат увереност в себе си вследствие на това, че се учат да изпълняват повече задачи сами.

Ерготерапията може да помогне на хора от всички възрасти да извършват ежедневните си дейности, които по една или друга причина изпитват затруднения при изпълнението им.