Директор

Диана Любенова Божинова

Магистър по "Специална педагогика и логопедия"
Следдипломна специализация "Организация и управление на образованието"
Носител на І - ва професионално-квалификационна степен в системата на предучилищното и училищно образование, автор на статии и публикации в областта на специалната педагогика, логопедията, девиантологията и други.

 

 

Координатори:

Сектор „ Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие“ 

Елена Николаева Илиева – Истаткова – старши учител, ресурсен, сензорен и ерготерапевт

 

Сектор „ Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“

Мария Емилова Андреева - психолог

                                                     

Сектор „ Административно-стопанска дейност“  

Таня Милчова Божинова -главен счетоводител

 

 

Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности

 

Ръководител:

       Персияна Георгиева Петкова– старши експерт по предучилищно образование в Регионално управление на образованието-Монтана

Членове:

 • Елена Николаева Илиева – Истаткова – старши учител, ресурсен, сензорен и ерготерапевт в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-област Монтана
 • Виолета Цветанова Георгиева – старши учител, ресурсен в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-област Монтана 
 • Елеонора Димитрова Планинец – психолог в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-област Монтана 
 • Антон Аспарухов Цифудин– психолог в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-област Монтана 
 • Теодора Валентинова Калафатова– логопед в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-област Монтана 
 • Янита Цветанова Сейкова– логопед в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-област Монтана 
 • Нели Петрова Вълкова– рехабилитатор на слуха и говора в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-област Монтана (при необходимост)
 • Бисерка Костадинова Салтирова– старши учител на деца с нарушено зрение в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование-област Монтана (при необходимост)
 • Ели Стефчова Драгиева– старши учител начален етап в Трето ОУ „Д-р Петър Берон” – Монтана
 • Александър Цветанов Александров– главен учител, специален педагог в Център за специална образователна подкрепа „Д-р Петър Берон” – Лом 
 • Мария Любомирова Костова– старши учител, специален педагог в Център за специална образователна подкрепа „Христо Ботев” – Берковица 
 • Галина Веселинова Петрова – социален работник в отдел „Закрила на детето”, Дирекция „Социално подпомагане” – Монтана (при необходимост) 
 • Марина Цветкова Филипова – главен социален работник в отдел „Закрила на детето”, Дирекция „Социално подпомагане” – Лом (при необходимост) 
 • Цветелина Иванова Шейнова – социален работник в отдел „Закрила на детето”, Дирекция „Социално подпомагане” – Берковица (при необходимост)

 

В работата на екипа могат да участват при необходимост и други специалисти, както и представители на Регионалното управление на образованието- Монтана.

 

 

  

 

Педагогически състав през 2020-2021 учебна година

 

45638618 1940017376094203 8730998098437865472 n

 

Главен учител, ресурсен Даниела Алексиева:

I ОУ „ Никола Първанов”  гр. Лом

II ОУ „ Константин Фотинов” гр. Лом

 

Старши учител, ресурсен Валя Петрова:

ПГПТ – гр. Лом

ОУ „ Св.Св. Крил и Методий”  с. Ковачица, общ. Лом

ПГСС „Дунавска земя” с. Ковачица, общ. Лом

ДГ №14 „Пчелица” – гр.Лом

ДГ №2 „Червената шапчица” – гр.Лом

 

Старши учител, ресурсен Силвия Любенова:

I ОУ „ Васил Левски” гр. Вълчедръм

Гимназия „ Димитър Маринов” гр. Вълчедръм

ОУ „ Христо Ботев” с. Долни Цибър, общ.Вълчедръм

ДГ „Патиланци” гр. Вълчедръм

 

Старши учител, ресурсен Виолета Цветанова

ДГ №12 „Звънче” гр.Лом

ДГ №1 „ Снежанка” гр. Лом

ПГ „Найден Геров” гр. Лом  

 

Учител, ресурсен  Беатрис  Рангелова

ДГ „ Слънце” гр. Вършец

НУ „ Васил Левски” гр. Вършец

СУ „ Д-р Петър Берон” с. Якимово, общ. Якимово

ОУ „Отец Паисий” с. Мадан, общ.Бойчиновци

 ОУ „Петър Парчевич”- гр.Чипровци

 

Старши учител, ресурсен Диана Йорданова

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Габровница, общ. Монтана

ОУ „Христо Ботев” с. Д. Йосифово, общ. Монтана

ОУ „Васил Левски” с. Смоляновци, общ. Монтана

ДГ „Щурче” с. Расово, общ.Медковец

ДГ „Слънчева дъга” с. Медковец, общ. Медковец

 

 Старши учител, ресурсен Румяна Димитрова

ФСПГ „ Васил Левски” гр Монтана

ПГСАКН „Проф.арх. Стефан Стефанов” – гр.Монтана

СУ „Св.Св.Кирил и Методий” – с.Лехчево

СУ „Васил Левски” – гр.Бойчиновци 

 

Старши учител, ресурсен Лъчезар Лазаров

ДГ „Малина” гр. Берковица

 III ОУ „Иван Вазов”- гр. Берковица

ОУ „Георги Сава Раковски” с. Бързия ,общ.Берковица

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Замфирово, общ. Берковица

 

Старши учител, ресурсен Мая Кьосина

ДГ №1 „Щастливо детство” гр. Монтана

ДГ №2 „Незабравка” гр. Монтана

ДГ №5 „Дъга” гр. Монтана

ДГ №7 „Приказен свят” гр. Монтана

ДГ №10 „Детелина” гр. Монтана

IV ОУ „Иван Вазов” гр.Монтана  ,общ.Монтана

ОУ „Владимир Минчев” – с.Владимирово

 

 Учител, ресурсен Иван Илиев

ОУ „П.К.Яворов” с.Крива бара

ДГ „Мечо Пух” – с.Крива бара

ПГСС „Марко Марков” с. Георги Дамяново, общ. Георги Дамяново

ОУ „П.Р. Славейков” с. Василовци, общ. Лом

ОУ „ Св. Климент Охридски” с. Сталийска махала общ. Лом

 

Старши учител на деца с нарушено зрение Бисерка Костадинова

ДГ №5 „Дъга” – гр.Монтана

ДГ № 6 „Слънце” гр. Монтана

III ОУ „Иван Вазов”- гр. Берковица

СУ „Иван Вазов” – гр.Вършец

ПГ „ Д-р. Иван Панов” гр.Берковица

ДГ „Пролетна дъга” гр. Берковица

II ОУ „Христо Смирненски” – гр.Берковица

ДГ „Малина” – гр.Берковица

 

Рехабилитатор на слуха и говора Нели Вълкова

I ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Монтана

VI СУ ”Отец Паисий” гр.Монтана

ДГ „Детелина” – с.Замфирово

III ОУ „Иван Вазов” гр. Берковица

ОУ „Георги Сава Раковски” с. Бързия ,общ.Берковица

СУ „Иван Вазов” – гр.Вършец

НУ „Васил Левски” гр.Вършец

ДГ „Патиланци”  - гр.Вълчедръм

 

Старши учител, ресурсен,  сензорен и ерготерапевт  Елена Илиева

ДГ №3 „Буратино” – гр.Монтана

 

Логопеди 
Янита Цветанова Сейкова 
Диана Стоянова Николова-Тодорова 

Теодора Валентинова Калафатова

 

Психолози 

Антон Аспарухов Цифудин 

Мария Емилова Андреева

Елеонора Димитрова Планинец

 

  Непедагогически персонал

  Таня Милчова Божинова - главен счетоводител 

  Симона Страхилова Николова - Илиева - касиер-домакин - технически изпълнител 

  Петко Григоров Петков  - шофьор

Гаврилка Лазарова Христова – чистач - хигиенист