УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ НА УЧИЛИЩНО, РЕГИОНАЛНО, ОБЛАСТНО, НАЦИОНАЛНО И МЕЖДУНАРОДНО РАВНИЩЕ

 

           РЦПППО – Монтана участва като патрньор в проект « Заедно от детската градина» на УНИЦЕФ – България. Обучители на НАРУ-България проведоха серия от обучения във връзка с квалификация на педагогическите специалисти от ДГ 12” Звънче”- гр.Лом, ДГ №10 „ Детелина”-гр. Монтана и ДГ „Звездица” –с.Лехчево. УНИЦЕФ - България проведе работна среща с директорите на пилотните детски градини, участващи в проекта, както и представители от общинска и областна администрация, дирекция „ Социално подпомагане” и др. в сградата на Общински младежки дом-гр.Монтана.

 

img001img002img003img004img005img006