На 15.02.2021 г. в ДГ №3 „Буратино"- гр. Монтана, екип от специалисти към РЦПППО-Монтана проведоха иновативен психолого-педагогически тренинг с практическа насоченост на тема „Домът на моите емоции", като начално въведение в света на емоциите. Гости на занятието Бяха г-жа Диана Божинова – директор на РЦПППО-Монтана, г-жа Персияна Петкова-старши експерт по предучилищно образование в РУО-Монтана и г-жа Е. Асенова- директор в ДГ3 „Буратино"-Монтана
Още в предучилищна възраст е наложително началното формиране на определени емоционални умения, които стоят в основата на емоционалните компетентности и са предпоставки за развитие на емоционалната интелигентност на личността. Детето има нужда от подкрепата на възрастния, за да разбере своите чувства. Да научим малкото човече да ги разпознава и назовава, означава да го поканим да започне да слуша тялото си, но най-важното от всичко е да научим децата да излизат от своите състояния по най-здравословният за тях начин. Това е гаранция за успешната реализация в живота.
Целеполагането на психолого-педагогическия тренинг се реализира на две нива:
 1. Цели, насочени към децата:
   - да запознае децата с основните видове емоции
   - да научат как да усещат емоциите с тялото си
   - по какъв здравословен начин да реагират на своите емоции
 2. Цели, насочени към педагогическите специалисти:
   - оказване на методическа подкрепа на педагогическите специалисти, чрез демонстрация на ефективни методи и стратегии за развиване на емоционалното поведение и         състояние на децата в предучилищна възраст.
   - нагледна демонстрация за диференцирано преподаване, адаптиране на съдържанието на психологическото занятие, според различните потребности, въвеждане на   няколко скорости на провеждане
Хода на урока премина през няколко етапа.
   - игра за разчупване на леда
   - презентация, с която да се запознаят нагледно с основните емоции.
   - артикулационна приказка
   - игри за разпознаване и назоваване на емоциите, съпоставяне на емоции със ситуации и определяне на промените в тялото според конкретната емоция.
Бяха използвани най-разнообразни ресурси, от които повечето ръчно изработени от обучителите:
   - Дидактични материали
   - Карти с емоции
   - Емоционално зарче
   - Емоционални топки
   - Къщичка на емоциите
   - Играчки
   -Табла
- Балони и други .
Урокът бе проведен, чрез метода на диференцирано преподаване на различни скорости с участието на г-жа Даниела Борисова- учител на групата.
Децата активно се включиха в проведеното занятие, като показаха повишен интерес и положително настроение.
За финал те изразиха своите емоции от проведения тренинг, като ги отнесоха в къщичката на емоциите.