Отложени от задължително обучение в І клас по здравословни причини за учебната 2021/2022г. са 5 деца:

  • - ДГ № 1 „Снежанка” –  гр. Лом – 1 дете;
  • - ДГ № 10 „Детелина” – гр.Монтана – 1 дете;
  • - ДГ № 5 „Дъга” – гр. Монтана – 1 дете;
  • - ДГ № 3 „Буратино” – гр. Монтана – 1 дете;
  • - ДГ № 2 „Червената шапчица“ – Лом – 1 дете.