НАГРАДЕНИ ТВОРБИ:

ALSU 24 MAI 20Охридската школа Сибел Сакъб 6д298350013 1050836585318290 1537265857204322304 nКлуб ТОЛЕРАНТНОСТ ГР.ЛОМКлуб Специални родителиМария Христозова 3 D апликация Евгени Караджов с. Ковачица page 0001Татяна Славова гр. София page 0001Пътят към разума page 0001Пътят към разума page 0002

 

 

 

Жури  в състав: Трайка Трайкова – началник на РУО – Монтана, Персияна Петкова – старши експерт по предучилищно  образование в РУО – Монтана,  Диана Божинова – директор на РЦПППО – Монтана, излъчи следните победители в конкурсната програма на инициативата:

Сред  206 участници в категория „РИСУНКА” наградени с отличие са творбите на Алсу Тодоривна Пейчева, III ОУ „ Иван Вазов” - гр. Берковица; Виктория Атанасова  Стоицева, ОУ „ Христо Ботев”- гр. Велинград; Кристиян Ивайлов Илиев, IV ОУ “ Иван Вазов”, гр. Монтана.

Сред 24 участници в категория „АПЛИКАЦИЯ” наградена с отличие е творбата на Мария Атанасова Христозова, II ОУ „ Константин Фотинов”- гр. Лом.

Сред  27 участници в категория „СТИХОТВОРЕНИЕ” наградени с отличие са творбите на Кристина Юлиянова Величкова, ЕГ „ Христо Ботев”- гр. Кърджали; Мария Ивайлова Димитрова, Иновативно средно училище „ Димитър Маринов”- гр. Лом; Мариана Стефанова Валериева, IV ОУ „ Христо Ботев”- гр. Лом; Каролина  Бориславова Занкова, ФСПГ „ Васил Левски”, гр. Монтана.

Сред  3  участници в категория „СЪЧИНЕНИЕ” наградена с отличие е творбата на Иван Филипов Вълев, СУ „ Неофит Рилски”- гр. Твърдица, обл. Сливен.

Сред 23 участници в категория „ЕСЕ” наградени с отличие са творбите на Ганимир Илков Ризов, Професионална гимназия по икономика „ Рачо Стоянов”- гр. Дряново; Йоана Иванова Балчева, СУ „ Неофит Рилски”, гр. Твърдица, обл. Сливен.

   Сред  35 участници в категория „ПОСЛАНИЕ” наградени с отличие са следните творби:

  • „ПОСЛАНИЕ ПРИЗИВ”–Камелия Риджолска, Директор на I ОУ „ Васил Левски”– гр.Вълчедръм;
  • „ПОСЛАНИЕ В СТИХОТВОРНА ФОРМА”- Боряна Стойкова Филипова, НПГВМ „ Иван Павлов”, гр. Стара Загора;
  • „ПОСЛАНИЕ ДЕЦА”- Татяна Славова, II АЕГ „ Томас Джеферсън”, гр. София;
  • „ПОСЛАНИЕ ПОСТЕР”- Нели Петрова Вълкова, РЦПППО - гр. Монтана; Клуб „ Толерантност”- гр. Лом.

Сред 14 участници в категория „ПОСТЕР” наградени с отличие са творбите  на Евгени Мариелов Караджов – ПГСС „ Дунавска Земя”- с. Ковачица, обл. Монтана; Павлин Пламенов Русев, II ОУ „ П.Р. Славейков”, Стара Загора; Изел Хюсеин Ниязи, СУ „ Св. Св. Кирил и Методий”, с. Самуил, обл. Разград.

Сред  60 участници в категория „ДРУГИ” наградени с отличие са творбите на група за ДПЛР „ Стефан Пешев”, гр. Севлиево; Цветослава Николаева Лашовска, ОУ „ Христо Ботев”, с. Търнава, обл. Враца; Сибел Сейхан Сакъб, II ОУ „ П.Р. Славейков”, гр. Стара Загора.

Получените извън регламента  видеоклипове на участници ще бъдат включени в раздел на виртуалната книга, който няма да бъде публично публикуван предвид Регламента на ЕС за защита на личните данни.

Наградените участници ще получат грамота за отлично представяне в Инициатива Виртуална книга „Азбука на добротата”.

Всички останали, включили се със своя творба, ще получат грамота за участие в инициативата.

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕТО!!!