Терапевтични програми

         

През учебната 2018/2019 година педагогическите специалисти от сектор „ Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми” към РЦПППО – област Монтана разработиха терапевтични програми и откриха следните клубове и ателиета за работа с децата и учениците със специални образователни потребности:

Клуб „ Български език – лесно и интересно”

„Приказкотерапия"

Арт терапия- апликиране

Арт терапия- рисуване и апликация

Арт терапия- „Вълшебство”

Арт ателие „И ние можем”

Българският фолклор, втъкан в килимите и изваян в керамичните съдове на берковските майстори

Клуб „Специални родители”- Ръка за ръка- Декоративно - приложни дейност–”Късче от света”

Арт терапевтична работилница

Студио Приложни дейности – Лом

Клуб „Партньори” – Лом

Образователен клуб ”Морско конче”

Чрез терапевтичните програми се осигурява равноправно участие и изява на децата и учениците със специални образователни потребности, независимо от вида и тежестта на тяхното нарушение. Терапевтичните програми при децата със СОП имат акцент върху развитието на следните умения: познавателни, комуникативни, сензорни, двигателни и социални умения. Стимулира се  творческата и познавателна активност, повишава се увереността им в собствените възможности.

Главната цел при обучението на децата със специални образователни способности е постигане на равни шансове за обучение и развитие, максимално проявяване на потенциала на личността.