Традиционен прием, организиран от президента на Република България в навечерието на 24 май за учители, просветни дейци и хора на изкуството и културата

0112priem