Виолета Георгиева-ресурсен учител е носител на наградата „ Константин Величков”, която  се присъжда на учители, отличили се с високи постижения в работата си с ученици. Ресурсният специалист от РЦПППО – Монтана е  наградена в категория „ Работа с деца със специални образователни потребности“ с грамота за високи постижения като български учител и принос в развитието на образователното дело.