Ден на толерантността

По случай 16-ти ноември – Денят на толерантността в ОУ „ Константин Фотинов“ – гр. Лом се проведоха съвместни мероприятия с III б и III в клас в изпълнение на терапевтичната програма – „ Социално и емоционално учене в училище“. Занятията се осъществиха от Даниела Алексиева – главен ресурсен учител към РЦПППО – област Монтана, Надежда Петрова – училищен психолог към II ОУ „ Константин Фотинов“ и класните ръководители на двата класа Наталия Станчева и Емилия Първанова. Те протекоха при засилен интерес от страна на учениците и на двата класа. С децата бяха коментирани въпроси като : „ Що е толерантност?“, „ Толерантни ли са децата в училище?“, „ Защо е необходимо да бъдем толерантни?“, „ Какво е важно да променим в поведението си , за да се разбираме?“. Поставените въпроси предизвикаха вълна от коментари и споделяния сред децата. Дадоха се примери и на двата вида поведение, конкретни предложения за промяна на взаимоотношенията и всяко едно от децата сподели своето виждане за толерантността. Заниманията завършиха с интерактивна задача – „Есенно дърво на толерантността“. На него бяха поставени пожеланията на учениците посветени на толерантността.

olom02olom015olom01olom04olom03