Ресурсните специалисти от РЦПППО – област Монтана, работещи на територията на община Берковица, организираха празник „В света на приказките” . Мероприятието се проведе  на 03.05.2018г. във Второ ОУ „Христо Смирненски”- гр. Берковица. В него взеха участие децата и учениците със специални образователни потребности от цялата община. Те се пренесоха в света на любимите си приказки, като показаха артистични и певчески умения. Отговаряха на въпроси, свързани със сюжета на приказките.

rc01rc02rc03rc04rc05