На 12.02.2020г. в Сензо-моторна зала към РЦПППО-гр. Монтана се проведе занятие част от терапевтичната програма 
"Действаме,играем,мислим" с ръководители Мая Кьoсина- сензорен ко терапевт и Мария Андреева- психолог. То включваше сензорни игри с кинетичен пясък, пяна и упражнения за развиване моторните способности на децата, тяхната координация и баланс.

term0101term0102term0103term0104