Заниманията по приложни изкуства правят живота на детето пъстър и различен, реализират творческия му потенциал, позволяват му да бъде себе си, да се учи да създава красота. В студио за приложни дейности децата имат възможност да се запознаят с видовете приложни изкуства, материали и техники на изпълнение. Включени са различни дейности, развиващи въображението и креативността, способстващи за усъвършенстване на фината моторика на децата: рисуване, оцветяване, изрязване, лепене, апликиране, моделиране, аранжиране.

        Усвояването на знанията за заобикалящия ни свят и формиране на представи за характерните особености на сезоните и различните  празници се осъществява, като се използват нетрадиционни начини и се развиват умения за самостоятелна работа и работа в малка група. 

510511512513