В Националната седмица на детската книга специалисти от Регионален център - гр.Монтана и учители от Детска градина № 12 „Звънче” – гр. Лом организираха изложение на детската книга на тема: „В царството на книгите”. С инициативата стартират летни дейности за деца, учители и родители на мобилна група 2 от състава на Регионален екип за подкрепа за личностно развитие към РЦПППО – Монтана. Официалното откриване на изложението се осъществи със специалното участие на г-жа Зоя Колева и г-жа Валя Кръстева, учители от детската градина и родители на деца, получаващи допълнителна подкрепа, включени в групата за взаимопомощ  Клуб „Специални родители” – гр. Лом.

410411412