Подготовка и провеждане на открита педагогическа практика „ Да познаваме и пазим българските традиции” в ЦНСТ - Берковица на 12.04.2019 г.,  организирана от „Ресурсна школа за деца, родители и учители“ към РЦПППО - Монтана, на която бе представен пролетния празничен календар на българина, с характерните традиции и обичаи, съчетан с художествено-творческа изява на децата и множество практико-приложни задачи.

310311312313314