На 11.01.2020 г. в IV ОУ "Христо Ботев" гр. Лом се проведе дискусионна среща с ученици и учители за обсъждане на проблемите водещи до ранното отпадане на ученици от училище.Беше представена презентация от г-жа Елеонора Планинец-психолог към РЦПППО-Монтана за интервенции за ранно отпадане. Децата взеха активно участие по темата, споделиха мнения и попълниха анкета, свързана с въпроси за отношението им към училището.

disksr0disksr01disksr02disksr03