Методическа среща бе проведена на 16.12.2019г. в Конферентна зала в община Лом, на учителите от IV ОУ"Христо Ботев" от специалисти на РЦПППО гр. Монтана-г-жа Елеонора Планинец- психолог, г-жа Янита Сейкова-логопед и г-жа Наташа Боянова-ресурсен учител към IV ОУ"Христо Ботев" гр.Лом. На срещата бяха дискутирани актуални въпроси свързани с промяната в нагласите, относно приобщаващото образование.

metsr0metsr02metsr02