На 19.12.2019г. в СУ " Д-р.Петър Берон" с Якимово психологът към РЦПППО-Монтана Елеонора Планинец проведе родителско консултиране.Обсъдиха се ползите от отношението и възпитанието на родителите към техните деца,агресивното поведение между деца и родители и ползата от приобщаващо образование.

rodcon01rodcon02rodcon03rodcon0