На 25.02.2020г. екип от обучители към РЦПППО-Монтана проведоха обучение за учители и специалисти от Центрове за специална образователна подкрепа, Детски градини и Училища на територията на област Монтана на тема: "Организиране и обогатяване на подкрепяща среда в детски градини и училища" . Акцентът на обучението бе във връзка приобщаването на деца и ученици със специални образователни потребности в образователните институции и организирането на подкрепяща среда.

gdobu0gdobu01gdobu02gdobu03gdobu04gdobu05