На 10 ноември 2018 г. на официална церемония в Департамент за информация и усъвършенстване на учители към Софийски университет „Св. Климент Охридски” г-жа Нели Вълкова бе удостоена с почетна първа награда в образователна област: Иновационни образователно – програмни продукти за обучение на ученици със специални образователни потребности за своя иновативен образователен продукт: „Практическа българска граматика – терапевтично помагало за работа с деца със специални образователни потребности”.

311312