На 12.06.2019 г. бе проведен открит урок на тема " Обичаме и пазим природата" в ОУ „Васил Левски” – с. Смоляновци от г-жа Диана Йорданова - старши учител, ресурсен към РЦПППО-Монтана и деца със специални образователни потребности от училището.

400401402