На 13.12.2019 год. се проведе  съвместен изнесен урок от Наталия Станчева, начален учител, II ОУ "Константин Фотинов", гр. Лом и главен ресурсен учител Даниела Алексиева. Урокът се състоя в градската библиотека с учениците от ІІ б клас, а темата беше: „Вълшебствата на Коледа”.

201202203