Комбинирано иновативно  занятие по БЕЛ в ОУ ” К.Фотинов”- гр. Лом на тема:  „Езиково пътешествие“. Снимки и материали от проведеното иновативно занимание, в което са използвани Кръгове на Лулий, бяха публикувани на сайта „ Приобщаващо образование” и споделени като добра практика.

101103102