На 25.04.2019 г. бе проведен открит урок на тема " Засяване на пролетни цветя" в ДГ 1 " Снежанка" гр. Лом съвместно с г-жа Елеонора Планинец- психолог и г-жа Валя Петрова- старши учител, ресурсен към РЦПППО-Монтана и деца със специални образователни потребности.

2122